Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 58 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik Popkema

Adres: Haule 36 = 43

Gecontroleerd