Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 59 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan van der Ley
Willem van der Ley

Adres: Haule 37 = 44

Gecontroleerd