Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 61 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik Jansma

Adres: Haule 39 = 46

Gecontroleerd