Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 62 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Hof
Jelle Popkema
Albert Middel
Pieter Stelma

Adres: Haule 40 = 47

Gecontroleerd