Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 63 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Hof

Adres: Haule 40a = 48

Gecontroleerd