Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 66 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Marten Hof
Jan Hof
Jan Reinders
Pieter Stelma

Adres: Haule 42 = 50

Gecontroleerd