Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 67 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Marten Hof
Jan Hof

Adres: Haule 42a = 51

Gecontroleerd