Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 68 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Marten Hof

Adres: Haule 51a

Gecontroleerd