Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 70 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen:
Willem Donker

Adres: Haule 44 = 53

Gecontroleerd