Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 72 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik Braam

Adres: Haule 46 = 55

Gecontroleerd