Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 73 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Rink Hof
Pieter van der Horst

Adres: Haule 46a = 56

Gecontroleerd