Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 74 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Kapel

Adres: Haule 57

Gecontroleerd