Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 75 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Boerderij

Adres: Haule 58

Gecontroleerd