Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 76 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Johannes de Groot
Jan Reinders

Adres: Haule 46b = 59

Gecontroleerd