Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 77 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Rink Hof

Adres: Haule 46d = 60

Gecontroleerd