Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 78 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen:
Anna Nolles (wed. Jouke Pasma)
Jan Lenos
Jan Brouwer
Uilke de Vegt
Jan Brouwer

Adres: Haule 46f = 46g = 61

Gecontroleerd