Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 79 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Westerhof

Adres: Haule 46h = 62

Gecontroleerd