Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 80 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wiebe Boonstra

Adres: Haule 46e = 63

Gecontroleerd