Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 81 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Siebe Jelsma

Adres: Haule 46c = 64

Gecontroleerd