Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 83 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Hof

Adres: Haule 46i = 66

Gecontroleerd