Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 85 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wytze Aukes Hiemstra
Jan de Vries
Jan Martens

Adres: Haule 47 = 67

Gecontroleerd