Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 86 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Oeds Baron
Wobbe Jongsma
Sietse Aardema

Pietje van der Ley (wed. Sietze de Jong)
Auke Oldenburger
Andries Russchen

Adres: Haule 48 = 68

Gecontroleerd