Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 87 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wieger Boonstra
Jan de Vries
Jan van der Honing

Adres: Haule 49 = 69

Gecontroleerd