Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 89 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jacob Hof

Adres: Haule 51 = 71

Gecontroleerd