Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 91 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Sipke Bijzitter
Sipke Bijzitter (wed)
Hendrik Bijzitter

Adres: Haule 72 (1e vervolgkaart)

Gecontroleerd