Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 94 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen:
Geertje van Houten (wed. Klaas Hof)
Wobbe Jongsma

Adres: Haule 54 = 75

Gecontroleerd