Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 96 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jilt Meines
Sieger Dijkstra
Jitze Mulder

Adres: Haule 55 = 77

Gecontroleerd