Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 98 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Rinze Friso

Adres: Haule 57 = 79

Gecontroleerd