Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 100 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan de Jong
Errit de Vries
Siebe Jelle de Overwijk
Thomas van der Velde
Albert Stobbe
Jacob Hof
Wolter van den Broek

Adres: Haule 64a = 83

Gecontroleerd