Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 102 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jakob Hof

Adres: Haule 83a

Gecontroleerd