Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 104 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Willem de Vries
Siebe Jelle Overwijk
Albert Stobbe

Adres: Haule 61 = 85

Gecontroleerd