Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 105 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Rinze Klooster
Fokke Ettema

Adres: Haule 60 = 86

Gecontroleerd