Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 106 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Bonne Kroes

Jeltje de Roos (wed. Andries de Haan)
Jacob de Haan

Adres: Haule 62 = 87

Gecontroleerd