Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 107 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Egbert Dijkstra
Jan Kroes

Adres: Haule 64 = 88

Gecontroleerd