Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 108 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Stavast
Berend Kornelis Diekema
Jan van der Heide
Gerke Hoogeveen
Wiggele van der Veen
Andries Kuperus
Hendrik van Ek
Rink Hoekstra

Adres: Haule 63 = 89 (zie vervolgkaart)

Gecontroleerd