Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 112 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik de Boer
Jan Veenstra

Adres: Haule 91 (vervolgkaart)

Gecontroleerd