Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 113 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Klaas Dijkstra

Adres: Haule 65b = 92

Gecontroleerd