Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 114 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jacob Jan Hoekstra
Eise Bouma
Tiete Kuik
Gerrit de Boer

Adres: Haule 66 = 93

Gecontroleerd