Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 117 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Rinze Bosma
Jan Wijnstra
Jannes Bosma

Adres: Haule 95a

Gecontroleerd