Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 119 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Fake Arends Witvoet
Aukje Hof (Wed. Barteld Witvoet)
Marten Hof

Adres: Haule 66c = 97

Gecontroleerd