Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 120 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Rinze Klooster

Adres: Haule 97a

Gecontroleerd