Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 121 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Foppe Terpstra
Hendrik van Dalen

Adres: Haule 67 = 98

Gecontroleerd