Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 122 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Thijs Mulder
Hendrik de Boer
Auke Hiemstra

Adres: Haule 99

Gecontroleerd