Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 124 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Foppe ten Hoor

Adres: Haule 102

Gecontroleerd