Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 125 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Hofma
Willem Donker
Gerrit Rooks
Frederik Vogelzang
Remmelt Hofman

Adres: Haule 103

Gecontroleerd