Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 126 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wiebe Karstes Herder
Jan van Veen
Andries Kuperus
Jitze van der Gaast

Adres: Haule 104

Gecontroleerd