Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 130 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen:
Aaltje Bel (wed. Jan Oostra)

Adres: Haule 108

Gecontroleerd