Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 131 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen:
Jantje Nuwold (weduwe Hylke Oostra)

Adres: Haule 109

Gecontroleerd