Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 134 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Evert Bosma

Adres: Haule 111

Gecontroleerd