Woningkaarten Ooststellingwerf – Haule, scan 139 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Gereformeerde Kerk (hulplokaal)

Adres: Haule 113 (= 81)

Gecontroleerd